Hlavné menu

Žiadosť o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti

Uvedená služba umožňuje fyzickej osobe elektronickým spôsobom vyplniť formulár žiadosti a požiadať tak o jednorazový príspevok dieťaťu pri zverení do náhradnej starostlivosti.

Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti je určený na podporu zabezpečenia základného osobného vybavenia dieťaťa, najmä na zabezpečenie jeho:

  • ošatenia,
  • obuvi,
  • hygienických potrieb,
  • nevyhnutného nábytku
  • a iných vecí na uspokojenie potrieb dieťaťa.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku je maloleté dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktorú v konaní na príspevok zastupuje jej náhradný rodič.

Žiadosť je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) alebo je možné podať listinne - poštou alebo osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Vzory formulárov žiadostí pre listinné podanie sú vypublikované na odkaze Podrobnejšie informácie o príspevku (na tejto stránke nižšie). Žiadosť nie je spoplatnená.

Pre zaslanie žiadosti je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné žiadosť odoslať).

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o jednorazovom príspevku pri zverení do náhradnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk