Hlavné menu

Žiadosť o opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti slúži na podporu uspokojovania potrieb dieťaťa, najmä na úhradu nákladov na:

  • výživu,
  • výchovu,
  • vzdelávanie
  • a bývanie dieťaťa.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o opakovanom príspevku dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk