Hlavné menu

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi slúži na podporu osobnej starostlivosti o dieťa, ktoré má náhradný rodič zverené do náhradnej starostlivosti.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o opakovanom príspevku náhradnému rodičovi

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (.pdf)

Žiadosť o opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (.rtf)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk