Hlavné menu

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi

Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi slúži na podporu vykonávania osobnej starostlivosti o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, ktoré je občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Podrobnejšie informácie o príspevku

Elektronická služba Rozhodovanie o osobitnom opakovanom príspevku náhradnému rodičovi

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (.pdf)

Žiadosť o osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi (.rtf)

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti