Hlavné menu

Vyhlásenie o prístupnosti

Sídlo ako také je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Pre hodnoty atribútov značkovacieho jazyka a vlastností štýlových predpisov na týchto stránkach sú použité relatívne jednotky a ich obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Niektoré informácie na tomto sídle sú publikované v podobe dokumentov vo formáte .PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe . V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte .RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.

Web stránky boli validované w3.org a prešli automatickou validáciou Section 508 a WAI pomocou on line nástroja HiSoftware® Cynthia Says - Web Content Accessibility Report (Passed Automated Verification).

valid xhtml 1.0 valid RSS

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk