Hlavné menu

Štruktúra rozpočtu predpokladaných nákladov na projekt (príloha č.4)

Príloha č. 4

k výnosu č. 3749/2005-II/1


Štruktúra rozpočtu predpokladaných nákladov na projekt

 1. Názov projektu
 1. Celkové náklady na projekt

z toho : vlastné zdroje

ostatné zdroje

 1. Suma požadovanej dotácie
 2. Bežné transfery v členení

mzdy, odvody

materiálové náklady

prevádzkové náklady

 1. Kapitálové transfery
 2. Štatutárny zástupca

(meno, priezvisko, titul a funkcia)

 1. Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu
 2. Dátum

 
 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk