Hlavné menu

Štruktúra rozpočtu predpokladaných nákladov na projekt (príloha č.4)

Príloha č. 4

k výnosu č. 3749/2005-II/1


Štruktúra rozpočtu predpokladaných nákladov na projekt

  1. Názov projektu
  1. Celkové náklady na projekt

z toho : vlastné zdroje

ostatné zdroje

  1. Suma požadovanej dotácie
  2. Bežné transfery v členení

mzdy, odvody

materiálové náklady

prevádzkové náklady

  1. Kapitálové transfery
  2. Štatutárny zástupca

(meno, priezvisko, titul a funkcia)

  1. Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu
  2. Dátum

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk