Hlavné menu

Vypracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu s administratívnym zázemím a rodinného domu bez administratívneho zázemia pre potreby detských domovov vrátane licencie v zriaďovateľskej pôsobnosti ÚPSVR

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti