Hlavné menu

Prvá pomoc Slovensku

Koncom marca 2020 schválila vláda SR opatrenia zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Najprv boli schválené nové typy sociálnych dávok v podobe pandemického nemocenského a ošetrovného, následne vláda predstavila aj opatrenia priamej pomoci na udržanie pracovných miest v rámci tzv. „Prvej pomoci“ zamestnancom, podnikateľom a samostatne zárobkovo činným osobám. Po uplynutí termínu na podávanie žiadostí o pomoc za marec 2020 dozrel čas na zverejnenie prvého priebežného vyhodnotenia prijatých opatrení. Komentár ISP sa venuje tak novým dávkam vytvoreným ako odpoveď na nové životné situácie súvisiace s pandémiou, ako aj opatreniam „Prvej pomoci“ a odloženiu a odpusteniu odvodov. Taktiež poskytuje pohľad na využitie jednotlivých foriem pomoci podľa veľkosti firiem a hlavných odvetví ekonomiky. V závere komentár analyzuje doterajší vývoj na trhu práce od zavedenia opatrení na zamedzenie šírenia choroby COVID-19.

Prvá pomoc Slovensku - súhrnná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám za marec 2020 až február 2022 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 24 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 23 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 23 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 22 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 21 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 20 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 19 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 18 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 17 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 16 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 15 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 14 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 13 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 12 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 11 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 10 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 9 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 8 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 7 (.pdf)

"First Aid" for Slovakia: Updated report on the economic policy response to the COVID-19 pandemic (November 2020)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 6 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 5 (.pdf)


Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 4 (.pdf)

"First aid" for Slovakia - English summary of the third update of the report on the economic policy response to the COVID-19 pandemic (.pdf)


Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 3 (.pdf)


Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA 2 (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám - AKTUALIZÁCIA (.pdf)

Prvá pomoc Slovensku - priebežná správa o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám (.pdf)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk