Hlavné menu

Akreditácia

Akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kontaktná adresa:
Akreditačná komisia
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Zdenka Telgárska Ďuricová, zastupuje Mgr. Tomáš Morávek
tel.: 02/20461007
e-mail: tomas.moravek@employment.gov.sk

Viac informácií o akreditácii

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti