Hlavné menu

Akreditácia

Akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Kontaktná adresa:
Odbor akreditácií
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

Tajomníčka pre oblasť sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
PhDr. Emília Illešová, tel.: 02/20463136
e-mail: emilia.illesova@employment.gov.sk

Viac informácií o akreditácii

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk