Hlavné menu

Projekt „Implementácie európskej záruky pre deti – Inklúzia detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinšitucionalizácie náhradnej starostlivosti“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nadviazalo partnerstvo s Regionálnym úradom organizácie UNICEF pre Európu a Strednú Áziu v projekte realizovanom s finančnou podporou Európskej Únie prostredníctvom nástroja technickej podpory a v spolupráci s Európskou komisiou. Cieľom projektu je podpora inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením v kontexte deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk