Hlavné menu

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné .

Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Celková výška odvodov na starobné zabezpečenie, to znamená do I. aj II. piliera, je 18% z vymeriavacieho základu. Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie každoročne zvyšuje o 0,25 %. Zároveň sa v danom období adekvátne znižuje výška odvodov na zabezpečenie z I. piliera.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 od roku 2024
Sadzba povinných príspevkov do II. piliera 4,25 % 4,5 % 4,75 % 5 % 5,25 % 5,5 % 5,75 % 6 %
Sadzba poistného na starobné poistenie (I. pilier) 13,75 % 13,5 % 13,25 % 13 % 12,75 % 12,5% 12,25 % 12 %
Celková výška odvodov 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

Postupný presun majetku sporiteľa do konzervatívnych dlhopisových fondov začínajúci od 52 rokov veku sporiteľa sa vzťahuje iba na majetok tvorený z povinných príspevkov. Majetok zodpovedajúci dobrovoľným príspevkom sporiteľ môže investovať neobmedzene do akéhokoľvek dôchodkového fondu spravovaného DSS bez ohľadu na jeho vek.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk