Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2019

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov Podiel v %
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 462 018 29,5%
AXA, d.s.s., a.s. 384 759 24,6%
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 115 244 7,4%
NN, d.s.s., a.s. 306 919 19,6%
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 295 212 18,9%
Spolu 1 564 152 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov Podiel v %
do 25 114 400 7,3%
od 26 do 35 424 160 27,1%
od 36 do 45 570 626 36,5%
od 46 do 55 359 989 23,0%
od 56 94 977 6,1%
Spolu 1 564 152 100%

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2019:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f. Spolu Podiel v %
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
Allianz-Slovenská d.s.s., a.s. 2 279,68 0 624,38 0 2 904,06 31,1%
AXA, d.s.s, a.s. 1 642,43 0 223,98 677,94 2 544,35 27,3%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. 389,98 0 64,48 38,81 493,27 5,3%
NN d.s.s., a.s. 1 274,57 45,18 213,07 190,32 1 723,14 18,5%
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 142,89 55,79 115,26 345,68 1 659,62 17,8%
Spolu 6 729,55 100,97 1 241,17 1 252,75 9 324,44 100,0%
% podiel 72,2% 1,1% 13,3% 13,4%

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk