Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2018

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov % podiel
AEGON 141 738 9,5%
Allianz 447 263 30,1%
AXA 365 869 24,6%
DSS PABK 104 170 7,0%
NN 149 499 10,1%
VÚB 278 980 18,8%
Spolu 1 487 519 100%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov % podiel
do 25 69 238 4,7%
od 26 do 35 388 016 26,1%
od 36 do 45 571 264 38,4%
od 46 do 55 361 139 24,3%
od 56 97 862 6,6%
Spolu 1 487 519 100%

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2018:

DSS Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f. Spolu % podiel Postúpené príspevky
(mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
AEGON 593,85 0 61,86 39,16 694,87 8,6% 828,70
Allianz 2 123,30 0 439,72 0 2 563,02 31,8% 2 737,80
AXA 1 537,09 0 196,18 407,52 2 140,79 26,6% 2 325,60
DSS PABK 351,78 0 51,19 25,13 428,10 5,3% 490,60
NN 612,08 35,41 112,57 80,53 840,59 10,4% 944,20
VÚB 1 048,60 45,72 90,01 208,18 1 392,51 17,3% 1 288,50
Spolu 6 266,70 81,13 951,33 760,52 8059,88 100,0% 8 615,40
% podiel 77,8% 1,0% 11,8% 9,4%

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti