Hlavné menu

II. pilier v číslach

Prehľad počtu sporiteľov k 31.12.2017

Podľa dôchodkovej správcovskej spoločnosti:

DSS Počet sporiteľov % podiel
AEGON 144 826 10,2%
Allianz 433 207 30,4%
AXA 349 214 24,5%
DSS PABK 99 228 7,0%
NN 138 027 9,7%
VÚB 261 341 18,3%
Spolu 1 425 843 100,0%

Podľa veku sporiteľa:

Veková hranica Počet sporiteľov % podiel
do 25 80 254 5,6%
od 26 do 35 424 421 29,8%
od 36 do 45 554 487 38,9%
od 46 do 55 309 977 21,7%
od 56 56 704 4,0%
Spolu 1 425 843 100%

Prehľad výšky spravovaného majetku v dôchodkových fondoch a postúpených príspevkov dôchodkovým správcovským spoločnostiam (v týchto nie sú odpočítané príspevky, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti postúpili naspäť sociálnej poisťovni z dôvodu otvorení II. piliera) k 31.12.2017:

Dlhopisové g.d.f. Zmiešané n.d.f. Akciové n.d.f. Indexové n.d.f. Spolu % podiel Postúpené príspevky
DSS (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur) (mil. eur)
AEGON 573,41 0,00 61,38 30,67 665,46 8,8% 777,8
Allianz 2 023,83 0,00 390,89 0,00 2 414,72 31,8% 2 541,2
AXA 1 481,99 0,00 196,75 313,70 1 992,44 26,2% 2 159,6
DSS PABK 345,42 0,00 52,52 21,22 419,16 5,5% 454,9
NN 601,40 31,09 102,69 65,01 800,19 10,5% 878,4
VÚB 1 013,95 43,23 84,38 165,31 1 306,87 17,2% 1 175,3
Spolu 6 040,00 74,32 888,61 595,91 7 598,84 100,0% 7 987,3
% podiel 79,5% 1,0% 11,7% 7,8%

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti