Hlavné menu

18.10.2019

Mieru nezamestnanosti ovplyvnili absolventi

Už tradične pribudli v septembri do evidencie uchádzačov o zamestnanie tisícky čerstvých absolventov stredných škôl. Na druhej strane však veľké množstvo evidovaných odišlo na trh práce. Miera evidovanej nezamestnanosti sa tak medzimesačne zvýšila iba o 0,07 percentuálneho bodu a dosiahla úroveň 5,04 %. Úrady zaevidovali aj ďalšie nové voľné pracovné miesta.
 

Celková miera nezamestnanosti sa v septembri 2019 taktiež nepatrne zvýšila, a to na 6,11 % z augustových 6,03 %. Bez práce bolo evidovaných spolu 168 240 osôb. „September je každý rok istým spôsobom špecifický, pretože sa hlásia na úrady práce maturanti - absolventi stredných škôl všetkých typov. Preto z hľadiska dlhodobej agendy treba povedať, že v septembri rastie nezamestnanosť," vysvetľuje mierny nárast minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Na druhej strane je však pozitívom, že v tomto mesiaci si našlo prácu takmer 18-tisíc nezamestnaných, čo je v porovnaní s augustom tohto roku o 6 500 viac. „Potvrdzujem, že je tu isté ochladenie, istá strata dynamiky na trhu práce, ale nie je poznačený stagnáciou. Skôr opačne, pribudlo takmer 2 700 nových voľných pracovných miest, preto nemôžeme hovoriť o kríze,“ opisuje situáciu Ján Richter.

Tak ako každý september, aj tento pribudli do evidencie čerství absolventi stredných škôl. Úrady práce ich zaevidovali 6 332. Najviac v Košiciach, v Prešove, v Žiline, v Bardejove a v Michalovciach. Z pohľadu odborov sa evidovalo 2 086 absolventov odboru ekonomika a organizácia, obchod a služby, 712 zo strojárstva, 710 ukončilo štúdium v odbore elektrotechnika a 544 má úplné stredné vzdelanie na gymnáziu. „Pre absolventov máme momentálne k dispozícii 45 405 voľných pracovných miest. Úrady práce s nimi začínajú komunikovať a ponúkať im tieto miesta tak, aby čo najviac zodpovedali tomu, čo vyštudovali,“ hovorí minister.

Obdobná situácia bola pri stredoškolákoch aj minulý rok. Do evidencie prišli absolventi z prakticky rovnakých odborov ako teraz. Po roku ich v evidencii zostalo 1 925 a zvyšných takmer 4-tisíc sa zamestnalo. „Je to aj preto, že stále nie je plne zosúladené vzdelávanie s potrebami trhu práce, a to aj napriek tomu, že pribúda študentov duálneho vzdelávania. To sa však preukáže až o niekoľko rokov. Súčasným absolventom často chýba potrebná prax a majú aj vyššie očakávania na mzdy,“ približuje situáciu minister Richter. Dodáva, že najlepšie platené miesta majú absolventi odborov vzdelania ako operátor gumárskej a plastikárskej výroby, strojárstvo – podnikanie a služby a mechanik špecialista automobilovej výroby. Tu sa ich platy pohybujú nad úrovňou priemernej mzdy. Naopak, najnižšie mzdy majú absolventi odborov ako výroba konfekcie, poštový manipulant či sanitár. Tie sú pod úrovňou priemernej mzdy.

Aby sme znížili počty absolventov, ktorí sa po ukončení štúdia nevedia uplatniť na trhu práce, poskytujeme širokej verejnosti prognózy vývoja na trhu práce. „Sú to jednak informácie pre zriaďovateľov stredných škôl, aby vedeli, aké odbory sú a budú potrebné a žiadané. Je to však aj dôležitá informácia pre kariérnych poradcov a v neposlednom rade pre samotných žiakov a ich rodičov, aby sa vedeli ľahšie rozhodnúť pri výbere strednej školy,“ uzatvára minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto užitočné informácie sú dostupné na www.trendyprace.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk