Hlavné menu

11.06.2019

Deti z Centier pre deti a rodiny na športových hrách

Za vydareného počasia sa v utorok, 11. júna, pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, uskutočnili v poradí už 29. celoslovenské športové hry detí z centier pre deti a rodiny. 126 mladých a talentovaných športovcov si zmeralo sily vo futbale, volejbale, stolnom tenise i atletike. Víťaz hier bude reprezentovať Slovensko na Medzinárodných športových hrách detí z detských domovov v Maďarsku.
 

Putovný pohár ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR si aj a tento rok odniesli deti z CDR v Necpaloch. Pohár, rovnako ako aj ceny v podobe športových kníh s venovaním ministra úspešným športovcom odovzdal námestník sekcie sociálnych vecí a rodiny na ÚPSVR Štefan Šulek.

Športové podujatie sa teší veľkej popularite a má za cieľ ukázať deťom zo znevýhodneného prostredia, že spolupráca a kolektívne úsilie pomáhajú ľuďom prekonať aj náročné prekážky, ktoré by sami prekonať nedokázali. Šport, vytrvalosť, disciplína a tímový duch sú základné predpoklady pre zdravé sebavedomie a zdravý životný štýl.

Podujatie zorganizovali spoločnosť Nestlé Slovensko spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domov a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk