Hlavné menu

17.12.2014

EK schválila potravinovú pomoc

Európska komisia schválila 11. 12. 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020.
 

OP sa podarilo, aj vďaka dobrému manažmentu MPSVR SR a pracovnej skupiny, odsúhlasiť vo výrazne kratšom čase, čo považujeme za veľký úspech. Slovenská republika tak získa na obdobie 7 rokov cca 55 miliónov eur. To znamená, že výška pomoci najodkázanejším zo štrukturálnych fondov predstavuje takmer 7,5 milióna eur ročne.

Riadiacim orgánom pre tento operačný program je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako prijímateľ, bude pomoc realizovať prostredníctvom partnerských organizácií vybraných podľa objektívne nastavených kritérií. Organizácie, ktoré majú prax a skúsenosti s poskytovaním pomoci najodkázanejším osobám resp. prácou s nimi, sa budú priamo podieľať na samotnej distribúcii pomoci konečným prijímateľom – ľuďom v núdzi, a zároveň budú vykonávať aj sprievodné opatrenia na podporu sociálneho začlenenia, napríklad poradenstvo, ktoré majú pomôcť ľuďom vymaniť sa z nepriaznivej životnej situácie.

Od budúceho roka tí najodkázanejší dostanú balíčky so základnými potravinami, hygienickými potrebami, ale aj teplé jedlá. Pomoc je určená najmä ľuďom, ktorí nemajú dosť peňazí na zabezpečenie základných potrieb. Pôjde predovšetkým o rodiny s nezaopatrenými deťmi, dôchodcov, invalidov či zdravotne postihnutých, ktorí sú v hmotnej núdzi a nemajú žiadny príjem. Predpokladáme, že pomôžeme približne 53-tisíc rodinám, 11-tisíc starobným dôchodcom, 6-tisíc invalidným a 5-tisíc ťažko zdravotne postihnutým ľuďom. Jedlo dostane aj takmer 10-tisíc bezdomovcov. Toto číslo sa však môže zvýšiť o ďalšie rodiny či jednotlivcov, ktorí sa dostanú do krízových situácií - zasiahne ich živelná pohroma, či strata člena rodiny.

Až do roku 2020 obdržia odkázaní pomoc viackrát - potravinové balíčky štyrikrát do roka počas celého obdobia. Budú obsahovať základné potraviny ako múku, mlieko, ryžu, cestoviny, cukor, hrach, konzervy či olej a hygienické balíčky. Rodiny v hmotnej núdzi s nezaopatrenými deťmi budú mať navyše nárok raz ročne na hygienické balíčky - mydlo, šampón, zubnú pastu, kefku či prostriedok na pranie. Pomoc bude v etapách, čím sa zníži nárazová záťaž na organizácie zapojené do programu.

V rámci fondu sú vyčlenené aj financie, ktoré súvisia s administratívnymi nákladmi, nákladmi na dopravu a skladovanie.

Rezort práce v príprave urobil a v najbližších rokoch zvládnutou koordináciou programu zabezpečí, aby súčasná plánovaná pomoc bola dôstojnou pomocnou rukou pre všetkých, ktorí ju najviac potrebujú a aby sme vyvrátili obavy, ktoré v ľuďoch stále pretrvávajú z fiaska s rozdávaním úzkeho sortimentu múky a cestovín v roku 2011.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk