Hlavné menu

06.02.2019

Kto sa najlepšie uplatní na trhu práce?

Aký študijný odbor si vybrať? Aké zamestnania budú dominovať o pár rokov? Ktoré povolania nebudú potrebné? Aj na tieto otázky dá odpoveď nová webová stránka, ktorú spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Má pomôcť zvýšiť uplatniteľnosť absolventov a poskytnúť prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.
 

Stránka www.trendyprace.sk poskytuje informácie o vývoji a trendoch na trhu práce tak, aby im rozumeli a dokázali sa podľa nich rozhodovať najmä žiaci a rodičia pri výbere strednej školy, ale aj študenti pri podávaní prihlášok na vysoké školy. „Návštevníci tu nájdu informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov stredných alebo vysokých škôl. Podľa niekoľkých kritérií tak môžu zistiť, aké majú šance sa po štúdiu v danom odbore uplatniť a či je to dobrá voľba. Zároveň nájdu informácie o zamestnaniach, ktoré bude náš trh potrebovať v priebehu niekoľkých rokov,“ opisuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Zdôrazňuje, že výber správnej strednej, prípadne vysokej školy či univerzity, môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné zamestnanie sa po ukončení štúdia.

Podľa aktuálnych prognóz vývoja na trhu práce v SR si veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov nachádza prácu mimo odbor, ktorý vyštudovali. V roku 2017 takto pracovalo 64 % stredoškolských absolventov a 54 % absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia. Pri stredoškolákoch sú to najmä absolventi z odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, manažment cestovného ruchu či kozmetička a vizážistka. Medzi vysokoškolákmi sú to napr. študenti z odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy. „Práve preto sme pripravili a dávame do pozornosti širokej verejnosti túto stránku. Informovať o nej budeme aj všetky základné a stredné školy, aby sa táto informácia dostala k výchovným a kariérnym poradcom na školách a samozrejme aj k rodičom detí,“ dopĺňa štátny tajomník Ondruš.

Správna štruktúra absolventov môže do budúcnosti zmierniť aj nesúlad medzi ponukou a dopytom na trhu práce. V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400-tisíc zamestnancov. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Významný počet pracovníkov bude potrebovať aj sektor vzdelávania a stavebníctvo. „Najväčší nedostatok pracovných síl budeme pociťovať v IT sektore a v poľnohospodárstve. V IT sektore budeme potrebovať o 30 % viac pracujúcich ako v súčasnosti, v poľnohospodárstve to bude 29 %,“ vyčísľuje Branislav Ondruš.

Stránka ponúka okrem údajov o uplatnení, resp. neuplatnení absolventov aj informácie o priemerných mzdách v jednotlivých zamestnaniach. Rovnako poskytuje prehľad o tom, ktoré zamestnania budú žiadané a ktoré naopak nie. Informácie sa budú aktualizovať každý rok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk