Hlavné menu

13.11.2015

Medzinárodný deň nevidiacich

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si aj tento rok pripomína Medzinárodný deň nevidiacich. Každoročne pripadá na 13. novembra. V slovenskej populácii je zhruba 1,5 % osôb so zrakovým postihnutím.
 

„Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa intenzívne zaujíma o problémy osôb so zdravotným postihnutím. Využívame každú príležitosť stretnúť sa s ich zástupcami, vypočuť si ich požiadavky a v rámci možností ich riešiť,“ hovorí minister Ján Richter. Dôkazom sú aj úprimné a obohacujúce stretnutia na Dňoch otvorených dverí v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podpora ľudských práv a základných slobôd osôb so zdravotným postihnutím na rovnakom základe s ostatnými je základným cieľom Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2010. Dohovor zdôrazňuje existujúce práva a slobody osôb so zdravotným postihnutím a medzinárodné záväzky štátov, ktoré je nevyhnutné aj zo strany Slovenskej republiky plniť.

V roku 2014 bol vypracovaný Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 s aktualizáciou každé 2 roky. Jeho základným cieľom je prostredníctvom definovaných úloh a opatrení zabezpečiť dosahovanie pokroku v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím uznaných Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pokroku pri ich používaní. Programový dokument bol pripravovaný pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za účasti viacerých odborníkov z rôznych oblastí, nevynímajúc osoby so zrakovým postihnutím. Pri tejto príležitosti sa chce minister J. Richter a rezort práce úprimne poďakovať osobám so zrakovým postihnutím a ich reprezentatívnym organizáciám za aktívnu spoluprácu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, ako aj za pomoc pri tvorbe strategických dokumentov a legislatívy v roku 2015.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk