Hlavné menu

29.03.2016

Memorandum o spolupráci sa rozrastá

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže podpísalo ďalšie Memorandum o spolupráci, tentokrát s anglickým mestom Derby. Po Peterborough ide už o druhú dohodu, ktorá urýchli návrat slovenských detí do vlasti.
 

Veľká Británia je krajina s najvyšším počtom odobratých detí. V minulom roku bolo v hľadáčiku britskej sociálnej služby viac ako 200 slovenských detí. Z nich 70 bolo odňatých z biologických rodín a umiestnených u profesionálnych rodičov.

„Memorandum spresňuje spoluprácu medzi slovenskými a anglickými orgánmi. Najdôležitejšou súčasťou dohody je spôsob, ktorým sa bude systémovo riešiť každé odobratie slovenských detí s ich následným možným presunom na Slovensko. Konkrétne ustanovenia smerujú okrem iného aj k prijímaniu praktických krokov a opatrení pri návrate detí na Slovensko, kde sú prípady postúpené našim súdom“, povedala riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Císarová.

Ide o ďalší dôležitý míľnik v medzinárodnej spolupráci štátnych orgánov v oblasti ochrany práv detí.

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže spolu so zastupiteľským úradom v Londýne plánuje pokračovať v týchto aktivitách smerom k ďalším oblastiam Anglicka a Walesu, následne pozornosť rozšíri aj na ostatné časti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Podpis individuálnych dohôd s mestami Spojeného kráľovstva je pre CIPC nevyhnutný, keďže jednotlivé sociálne úrady tam nie sú riadené centrálne, ale majú samostatné kompetencie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk