Hlavné menu

20.01.2014

Minister informoval premiéra o politike zamestnanosti

Premiér Robert Fico odštartoval sériu kontrolných dní na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. S ministrom Jánom Richterom rokovali najmä o podpore zamestnanosti cez projekty financované z Európskeho sociálneho fondu.
 

Znižovanie nezamestnanosti je jedným zo strategických cieľov vlády SR. "Máme jasný cieľ - znížiť nezamestnanosť na Slovensku do roku 2016 na mieru, akou je priemer v krajinách eurozóny. Môžem konštatovať, že na Slovensku bola podľa pravidiel merania ministerstva práce v decembri 2013 nezamestnanosť na úrovni 13,5 %. Preto cieľ, ktorý sme si nastavili, vnímame ako realistický,“ zdôraznil premiér Robert Fico.

K naplneniu tohto cieľa podľa neho prispejú aj ďalšie projekty z dielne ministerstva práce. Vďaka projektom na podporu zamestnávania mladých do 29 rokov vytvorili zamestnávatelia takmer 12 tisíc nových pracovných miest. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už preto pripravuje obdobný projekt. "Na úradoch práce evidujeme ďalších takmer tritisíc žiadostí jednotlivých podnikateľských subjektov o zamestnávanie mladých, čo predstavuje ďalších takmer 12 miliónov eur. Preto som rozhodol, že projekt, ktorý bol pôvodne plánovaný pre podporu zamestnávania prostredníctvom agentúrneho zamestnávania, presúvame do budúceho programového obdobia a prostriedky, ktoré tam boli plánované, pôjdu opätovne na tento projekt. Mám záujem, aby tých skoro tritisíc ľudí našlo podporu," povedal minister Ján Richter.

V boji s nezamestnanosťou mladých pomôžu Slovensku aj špeciálne prostriedky z európskeho programu „Záruky pre mladých“. „Môžem už teraz potvrdiť, že celkovo bude môcť Slovensko čerpať z európskych fondov na vytváranie pracovných miest pre mladých ľudí vo veku do 29 rokov sumu 150 miliónov eur s tým, že ďalšie dofinancovanie predstavuje okolo 50, čiže celkovo sme presne pri 200 miliónoch eur. Tieto zdroje chceme použiť v rokoch 2014 a 2015,“ objasnil premiér Robert Fico. Ministerstvo práce už poslalo do Bruselu návrh národného akčného plánu. Ten počíta s pokračovaním úspešných projektov na podporu zamestnávania mladých ľudí, projektmi na zvyšovanie kvalifikácie či podporou pracovných stáží a samostatného podnikania. Všetky návrhy budú prediskutované so sociálnymi partnermi na mimoriadnom rokovaní Rady solidarity a rozvoja SR.

FOTO: TASR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk