Hlavné menu

01.02.2021

Minister práce Milan Krajniak a minister financií Eduard Heger navrhujú rozšírenie a zvýšenie "Prvej pomoci+"

Projekt „Prvá pomoc“, ktorý bol už v októbri rozšírený na „Prvú pomoc +“, čakajú ďalšie zmeny v prospech zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navrhuje v spolupráci s ministrom financií Eduardom Hegerom rozšírenie a navýšenie pomoci pre zamestnávateľov a SZČO na udržanie pracovných miest. Rezort práce tak prerozdelí ľuďom mesačne o 40 miliónov EUR viac.
 

Minister Krajniak predloží v stredu 3. februára vláde návrh na schválenie predĺženia obdobia podpory z projektu „Prvá pomoc“ do 30. júna 2021. Rozšíriť sa má okruh podporených zamestnancov a SZČO o tých, ktorí začali pracovať alebo podnikať najneskôr k 1. februáru 2021. Toto opatrenie má platiť pre žiadosti resp. výkazy doručené úradom práce už za január 2021. Minister Krajniak navrhuje účinnosť predĺženia Prvej pomoci plus a rozšírenia okruhu podporených zamestnancov a SZČO s okamžitou platnosťou po schválení návrhu vládou.

„Ministerstvo práce je najúspešnejšie v doručovaní štátnej pomoci pre zamestnávateľov, zamestnancom a SZČO. Ďakujem ministrovi financií za podporu rozšírenia pomoci na udržanie pracovných miest. Ďakujem tiež všetkým pracovníkom úradov práce a Sociálnej poisťovne, že nepretržite vyplácajú pomoc všetkým, ktorí ju na Slovensku potrebujú. Spolu sme už vyplatili vyše 1,3 miliardy EUR,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Minister financií z povahy veci nemôže byť rozhadzovačný, lebo keby bol, tak dovedie štát do krachu. Ale minister financií zároveň musí mať cit, aby vedel, kedy, v akej výške a akým spôsobom musia byť uskutočnené fiškálne stimuly v čase kríz. Preto sme tu spoločne, aby sme jasne deklarovali, že zvýšená pomoc podnikom, zamestnancom, SZČO a domácnostiam je výsledkom spolupráce dvoch rezortov,“ zdôraznil Eduard Heger, minister financií.

S platnosťou od 1. februára návrh rozšírenia pomoci v rámci projektu „Prvá pomoc ++“ prináša nižšie uvedené zmeny v prospech žiadateľov. Výrazne sa znižuje aj administratívna záťaž pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku. Nebudú musieť podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok a obe zmluvné strany budú postupovať podľa platných predpisov odo dňa ich účinnosti. Tým sa výrazne zjednoduší a zrýchli poskytovanie príspevkov.

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €. Odporúčame však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Žiadosti a výkazy za január

Vzhľadom na pripravované zmeny v poskytovaní príspevkov projektu Prvá pomoc+ v prospech žiadateľov, budú žiadosti o poskytnutie príspevkov a výkazy pre priznanie príspevkov za mesiac január 2021 zverejnené v týždni od 08. februára 2021.

Minister Krajniak navrhuje účinnosť rozšírenia a zvýšenia podpory z Prvej pomoci plus pre žiadosti resp. výkazy už za február 2021. Žiadatelia budú môcť podávať žiadosti resp. výkazy za február po mesačnom zúčtovaní miezd a schválení schémy EÚ, najskôr v druhej polovici marca 2021.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí do 31.12.2021. Ministerstvo práce tak zrušilo administratívnu záťaž pre príjemcov príspevkov z projektu „Prvá pomoc“.

Všetky dôležité informácie k projektu Prvá pomoc budú zverejnené na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk