Hlavné menu

23.10.2014

Minister ďakoval dôchodcom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa starších ľudí a stále aktuálneho Mesiaca úcty k starším zorganizovalo aj tento rok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku stretnutie skôr narodených. V historickej Moyzesovej sieni, na nábreží Dunaja v Bratislave, sa stretlo viac ako 200 seniorov.
 

„Počas Mesiaca úcty k starším sa už obvykle sústreďuje väčšia pozornosť na problémy skôr narodenej generácie, ale aj na ocenenie jej znalostí a skúseností. Častejšie ako inokedy v roku sa zdôrazňuje rovnocenné postavenie a dôstojnosť života seniorov v spoločnosti. Som však toho názoru, že našu pozornosť je potrebné venovať starším po celý rok“, povedal minister práce Ján Richter. Poukázal na fakt, že na Slovensku sa v súčasnosti vypláca asi jeden milión starobných dôchodkov a celkove, spolu s inými typmi dôchodkov, tieto poberá asi 1,6 milióna osôb.

Minister sa pristavil aj pri otázke, kto viac potrebuje pomoc, či seniori alebo mladí ľudia. „Štát a ministerstvo práce sa snažia pre mladých nájsť prácu a dôchodcom vytvárať podmienky pre dôstojnú starobu,“ skonštatoval. V tejto súvislosti vyzdvihol tradíciu vyplácania vianočných príspevkov a vyjadril potešenie, že sa podarilo tento príspevok zvýšiť na 87 eur pre ľudí s najnižšími dôchodkami. Informoval tiež, že sa pripravuje zavedenie minimálneho dôchodku.

V rámci stretnutia minister Ján Richter odovzdal ocenenia - ďakovné listy a kvety - jedenástim navrhnutým seniorom, ktorí dosiahli významné výsledky vo svojich aktivitách.

Na podujatí sa zúčastnili podpredsedníčka Národnej rady SR Renáta Zmajkovičová, poslanec NR SR Jozef Mikloško, ktorý je predsedom Združenia kresťanských seniorov Slovenska, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky, štátni tajomníci MPSVR SR Jozef Burian a Branislav Ondruš, vedúci služobného úradu Jozef Vančo a ďalší hostia.

Slávnostnú atmosféru stretnutia umocnili operetné melódie v podaní dlhoročnej sólistky Novej scény v Bratislave Gréty Švercelovej, šlágre Gizely Oňovej a vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy na Daliborovom námestí v Petržalke.

Foto: TASR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk