Hlavné menu

04.01.2021

Národná autorita vypracuje štandardy slovenského Braillovho písma

Už 20 rokov patrí 4. január spomienke na tvorcu systému na písanie a čítanie pre nevidiace a slabozraké osoby. Svetová slepecká únia vyhlásila v roku 2001 dátum narodenia Louisa Brailla za Svetový Braillov deň. Práve jeho písmo uľahčuje ľuďom so zrakovým zdravotným postihnutím komunikovať a získavať informácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha nevidiacim a slabozrakým zvládať ich sťaženú situáciu rôznymi nástrojmi.
 

V spolupráci s dotknutými rezortmi a osobami so zdravotným postihnutím sme pripravili Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030. V rámci programu sa zriaďuje na pôde Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči národná autorita pre štandardizáciu Braillovho písma a súčasťou návrhu programu je aj vypracovanie štandardu slovenského Braillovho písma. Cieľom Slovenskej autority je určovať štandardy používania Braillovho písma, podporovať, uľahčovať a presadzovať výskum, výučbu a tlač Braillovho písma.

„Ideme cestou pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím, ktorí práve vďaka Briallovmu písmu môžu viesť nezávislý život, komunikovať, získavať informácie, či vzdelávať sa. Hoci nevidiacim a slabozrakým výrazne uľahčujú život moderné technológie, Braillovo písmo vždy bude patriť k vzácnym a plnohodnotným nástrojom komunikácie, “ hovorí o plánoch minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V súčasnosti štát pomáha ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorí využívajú Briallovo písmo, najmä poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu. Konkrétne môžu získať financie na kúpu písacieho stroja na Braillovo písmo, prenosného alebo stolového osobného počítača a tlačiarne na slepecké Braillovo písmo, hmatového displeja umožňujúceho zobraziť informácie z obrazovky počítača v Braillovom písme a tiež na kúpu špeciálneho zápisníka pre nevidiacich s kombináciou hmatového a hlasového výstupu.

Pomoc poskytujeme aj organizáciám, ktoré združujú osoby so zdravotným postihnutím, vrátane osôb so zrakovým postihnutím. Tie môžu požiadať ministerstvo o dotáciu na podporu edičnej činnosti napr. aj za účelom vydávania časopisov a periodík v prístupnej forme pre osoby so zrakovým postihnutím napr. vo zväčšenej čiernotlači alebo v Braillovom písme.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk