Hlavné menu

19.01.2016

Nezamestnanosť klesla aj v decembri

Aj napriek tomu, že posledný mesiac v roku nezamestnaných zvyčajne v evidencii pribúda, vlani tomu tak nebolo. V decembri 2015 klesla evidovaná, aj celková nezamestnanosť. Počet ľudí pripravených nastúpiť ihneď do práce klesol na 286 825.
 

Miera evidovanej nezamestnanosti sa v decembri minulého roka znížila o 0,14 percentuálneho bodu na 10,63 %. Klesla aj miera vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to z novembrových 12,50 % na 12,40 %. „Ide o prvý medzimesačný pokles evidovanej nezamestnanosti medzi novembrom a decembrom od roku 1990. Veľkú zásluhu na tom majú aj naše projekty, vďaka ktorým dostali možnosť pracovať tisícky nezamestnaných,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Od januára 2015 do konca minulého roka odišlo z evidencie úradov práce viac ako 45-tisíc ľudí, evidovaná miera nezamestnanosti klesla o 1,76 p.b. Významne sa podarilo znížiť najmä počty dlhodobo nezamestnaných. V roku 2015 si našlo prácu viac ako 54-tisíc evidovaných viac ako 12 mesiacov. „Až 50 % z nich bolo v evidencii do dvoch rokov, 20 % do troch, dokonca 8 % nepracovalo viac ako šesť rokov,“ približuje minister Richter. Dodáva, že je veľmi dôležité, aby dlhodobo nezamestnaní opäť získali pracovné návyky. Ústredie práce preto okrem rekvalifikácií podporuje aj vytváranie pracovných miest pre túto znevýhodnenú skupinu. Pomáha aj súbeh osobitného príspevku, pomoci v hmotnej núdzi a mzdy. Počas ročného fungovania tohto motivačného nástroja si našlo prácu takmer 17-tisíc dlhodobo nezamestnaných, ktorí dali prednosť práci pred poberaním dávok.

Systematický boj s nezamestnanosťou je prioritou vlády. Od apríla 2012 do decembra 2015 klesla evidovaná nezamestnanosť o 2,77 p.b. Z evidencie ubudlo viac ako 75 300 ľudí. Premiér odmieta tvrdenia najmä opozičných poslancov, že vláda nebojuje dostatočne s nezamestnanosťou. Bola to práve predchádzajúca vláda, ktorá rozšírila rady nezamestnaných. „Za bývalej vlády pribudlo viac ako 22-tisíc nezamestnaných, a to aj napriek tomu, že mali priaznivý hospodársky rast, liberálny Zákonník práce, slabé zvyšovanie minimálnej mzdy. Nikto nám nemôže uprieť, že sme znížili celkovú nezamestnanosť zo 14,73 % na 12,40 %, že máme veľa voľných pracovných miest a úspešne pomáhame pri hľadaní práce nielen mladým, ale aj dlhodobo nezamestnaným,“ sumarizuje predseda vlády Robert Fico. Verí, že v marci 2016 odovzdá krajinu novej vláde s ešte nižšou evidovanou nezamestnanosťou ako je v súčasnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk