Hlavné menu

05.11.2020

Opakované testovanie je kľúčové pre bezpečnosť zariadení sociálnych služieb

Testovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS), ktoré prebehlo uplynulý víkend paralelne s celoslovenskou akciou „Spoločná zodpovednosť“, odhalilo 2 % covid-pozitívnych (2,05 %). Najviac pozitívnych testov v ZSS bolo v Trenčianskom kraji (5,12 %), najmenej v Bratislavskom kraji (0,22%).
Zároveň potvrdilo dôležitosť a zmysel opakovaného pretestovania.
 

V období od 30. októbra do 1. novembra bolo v ZSS otestovaných 56 336 ľudí, pozitívny test malo 1 153 z nich. Z toho bolo 330 zamestnancov (1,45%) a 823 prijímateľov sociálnych služieb (2,45%). Najhoršia situácia bola v Trenčianskom samosprávnom kraji, kde z 5 933 otestovaných ľudí bolo 304 pozitívnych (5,12 %). Nasleduje Žilinský samosprávny kraj (3,69 %), Trnavský kraj (2,87 %), Prešovský kraj (2,72 %), Banskobystrický kraj (1,33 %), Nitriansky kraj (1,11 %), Košický kraj (0,60 %) a Bratislavský samosprávny kraj (0,22 %).

Zamestnanci a klienti ZSS v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín a Bardejov absolvovali počas uplynulého víkendu už druhé plošné testovanie. Vzhľadom na to, že ide o okresy, kde bola v rámci Slovenska najhoršia situácia, sa týždeň predtým uskutočnilo pilotné testovanie obyvateľstva. To v zariadeniach sociálnych služieb v okrese Bardejov preukázalo 12,2 % pozitívnych z celkového počtu otestovaných zamestnancov a klientov, v okrese Dolný Kubín 7,2 %, v okrese Tvrdošín 8,8 % a v okrese Námestovo až 26,7 % pozitívnych ľudí. „Opakované testovanie v zariadeniach sociálnych služieb na Orave a Bardejove potvrdilo dôležitosť pretestovania. Práve vďaka pretestovaniu sme mohli včas zachytiť vývoj ochorenia v jednotlivých zariadeniach a okamžite prijať také opatrenia, ktoré situáciu dokážu stabilizovať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Po pretestovaní vidíme, že takzvaný positive rate nám v Bardejove klesol na 1,6 %, v Dolnom Kubíne na 2,2 %, v Námestove, kde to bolo najhoršie, na 4,3 %, ale v Tvrdošíne stúpol na 21,3 %.“

Hlavnou úlohou rezortu práce vo vzťahu k zamestnancom a klientom zariadení sociálnych služieb je podľa ministra Krajniaka zabrániť švédskemu, britskému či kanadskému scenáru, kde sa zariadenia sociálnych služieb nepodarilo uchrániť pred zvýšenou mierou nákazy a vysokou úmrtnosťou. „Nám sa to, našťastie, darí zvládať aj vďaka tomu, že sme včas, ešte začiatkom leta, pripravili opatrenia. Pre poskytovateľov sociálnych služieb sme vydali usmernenie, aby sa napríklad nebáli zakázať návštevy, ak bude v ich obci zhoršená epidemiologická situácia. Jednotlivé zariadenia sme zásobili ochrannými pomôckami aj rýchlotestami, aby mohli testovať novoprijímaných klientov či klientov vracajúcich sa z nemocníc,“ uzavrel minister práce Krajniak.

MPSVR SR vydalo ešte 3. júla usmernenie pre všetky zariadenia sociálnych služieb, v ktorom apelovalo na dôslednú prípravu zariadení na príchod druhej vlny pandémie a prijatie opatrení nad rámec tých povinných. Do ZSS ministerstvo distribuovalo 30 000 rýchlotestov a zabezpečilo vlastné zásoby najdôležitejších ochranných pomôcok (jednorazové ochranné obleky, ochranné štíty, chirurgické masky, širokospektrálnu dezinfekciu, respirátory FFP2), ktoré, v prípade potreby, dokáže doručiť zariadeniam sociálnych služieb do štyroch hodín.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk