Hlavné menu

28.02.2018

Opatrovateľský príspevok od leta výrazne stúpne

MPSVR SR pokračuje v zásadnom zvyšovaní pomoci a v ústretových krokoch smerom k ťažko zdravotne postihnutým ľuďom. Po minuloročnej tzv. malej novele pripravilo, opäť v spolupráci so samotnými zástupcami týchto občanov, avizovanú komplexnú novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
 

Návrh mnohých a významných zmien v prístupe k ľuďom odkázaných na pomoc iných je ďalším podčiarknutím faktu, že starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých je jedným z hlavných nástrojov sociálnej politiky vlády a tým pádom zásadnou prioritou MPSVR SR.

Najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je historické zvýšenie výšky príspevku na opatrovanie. Ten by sa mal postupne zvyšovať v troch fázach – v prvej to bude už v tomto roku mimoriadne razantné zvýšenie o 120 eur, o rok neskôr zvýšenie o ďalších 35 eur a napokon v roku 2020 opäť o 35 eur tak, aby napokon suma príspevku bola na úrovni aktuálnej minimálnej mzdy. Treba zdôrazniť, že podľa nových pravidiel už výška príspevku nebude závislá na vývoji životného minima. „Valorizácia sa bude každoročne robiť na základe zvyšovania minimálnej mzdy. Naviac mamičky starajúce sa o svoje nezaopatrené deti budú mať naďalej nárok na 50 eurové navýšenie pomoci, aj keď bude príspevok na úrovni minimálnej mzdy. Sú to prevratné zmeny," upresňuje minister Ján Richter. Spomínaná zmena sa dotkne cca 32-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku.

Novela však rieši aj zásadné zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Konkrétne sa v tomto roku zvýši ich príspevok o 92,19 eur, na budúci rok o cca 17 eur a v roku 2020 tak isto porastie o cca 17 eur. Samozrejme platí tak ako doteraz, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý.

„Naše motívy pre toto razantné zvyšovanie sú zrejmé. Domáce prostredie má na zdravotne postihnutých najlepší vplyv, starostlivosť zo strany príbuzných je pre nich najakceptovateľnejšia, pretože najmä pri ťažších stavoch zasahuje do intimity týchto ľudí. Príbuzní majú väčšinou prirodzený záujem opatrovať čo najkvalitnejšie a vysoko nad rámec formálnej povinnosti. Je všeobecným záujmom urobiť všetko pre to, aby ľudia, ktorí majú zdravotné problémy, mohli ostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, teda v rodinách," zdôrazňuje Ján Richter.

Nemenej dôležitou úpravou novele je zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného nad 30 dní. Navyše, ak opatrovaný zomrie, tak opatrovateľ dostane príspevok nielen za ten mesiac, ale aj za mesiac nasledujúci.

Ďalšou z veľkých navrhovaných zmien je zrušenie povinnosti vrátiť jednorazový peňažný príspevok po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o príspevok na zdvíhacie zariadenie, príspevok na kúpu auta a v neposlednom rade o príspevok na úpravu bytu. „V praxi poznáme prípady, keď to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto sme sa rozhodli, že túto povinnosť definitívne zrušíme v zákone," argumentuje štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Toto nebude platiť výhradne v prípade, ak sa finančné prostriedky nepoužili na daný účel.

Podľa novely dostanú parkovacie preukazy i ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu.

Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšia aj podmienky výkonu osobnej asistencie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane zmien v oblasti ich sociálneho poistenia. Napr. po novom budú mať nárok na osobnú asistencie aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov ich veku.

Súčasťou cieľov novely je aj zníženie administratívnej záťaže pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich príbuzných. Prirodzene, tieto komplexné zmeny znamenajú aj výrazný finančný dopad na rozpočet. Ministerstvo počíta s takmer 35 mil. navýšením výdavkov už v 2. polroku 2018, v roku 2018 vyše 92,5 mil., v 2020 takmer 117 mil. a v roku 2012 cca 139,5 mil. eur.

Novela zákona o kompenzáciách ŤZP bude v mimorezortnom pripomienkovom konaní do 12. marca a účinnosť plánujeme od 1.7.2018.

Prezentácia zmien (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk