Hlavné menu

01.07.2018

Opatrovateľský príspevok stúpne o rekordnú sumu

Jednou z hlavných úloh Programového vyhlásenia vlády je vytvorenie takých podmienok pre ťažko zdravotne postihnutých, ktoré im umožnia zostať čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí, vo svojej rodine. Ďalším dlhodobým cieľom je urobiť maximum pre to, aby sa zdravotne ťažko postihnutí podľa možností čo najrýchlejšie etablovali do spoločnosti. Tieto priority napĺňa tzv. veľká novela zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, ktorá dnes vstupuje do platnosti.
 

„Keď sme začiatkom minulého roka uviedli do praxe novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP, boli sme odhodlaní ešte intenzívnejšie pokračovať v pomoci ťažko zdravotne postihnutým. Preto som hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme k ich kvalitnejšiemu životu,“ hodnotí prelomovú novelu minister Ján Richter.

Najvýznamnejšou navrhovanou zmenou je historický nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne razantné navýšenie o 120 eur, každý nasledujúci rok sa bude táto suma zvyšovať nariadením vlády. „Moja predstava je do konca tohto volebného obdobia dosiahnuť stav, aby príjem opatrovateľov bol na úrovni čistej minimálnej mzdy. Tam do roku 2020 reálne smerujeme. Je to fyzicky aj psychicky mimoriadne náročné poslanie, pri ktorom zväčša nie je šanca na privyrobenie si," konštatuje minister Ján Richter. Spomínaná zmena sa dotkne cca 32-tisíc opatrovateľov v produktívnom veku.

Novela však rieši aj zásadné zvýšenie opatrovateľského príspevku pre opatrovateľov v dôchodkovom veku. Konkrétne sa v tomto roku zvýši ich príspevok o 92,19 eur, v rokoch nasledujúcich bude postup zvyšovania prostredníctvom nariadení vlády rovnaký, ako pri opatrovateľoch v produktívnom veku. Podobne, ako realizujeme výrazné zvyšovanie pri sociálnych službách. Naďalej platí, že ak sú opatrovateľmi poberatelia dôchodku, ten zostáva nedotknutý. Takýchto opatrovateľov je aktuálne cca 22,5 tisíca.

Zároveň sa zvyšuje hranica ochrany príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z 1,7 na 2 násobok sumy životného minima. Významnou zmenou je aj zvýšenie príspevku zo 49,80 na 100 eur mesačne, ak opatrovateľ v produktívnom veku opatruje nezaopatrené dieťa. Dôležitou úpravou v novele je zrušenie krátenia príspevku na opatrovanie pri hospitalizácii opatrovaného nad 30 dní. Navyše, ak opatrovaný človek zomrie, tak opatrovateľ dostane príspevok nielen za ten mesiac, ale aj za mesiac nasledujúci.

Vďaka novele zákona o kompenzáciách sa zlepšia podmienky aj pre osobných asistentov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Súčasná hodinová mzda 2,78 eura sa zvyšuje až na 3,82 eura. Zároveň veľkým ústretovým krokom je úplné zrušenie sledovania príjmu ťažko zdravotne postihnutej osoby. Okrem toho napr. po novom budú mať nárok na osobnú asistenciu aj deti s ŤZP v detských domovoch, ale aj ťažko zdravotne postihnutí rodičia pri starostlivosti o dieťa do 3 rokov.

Ďalšou z veľkých zmien je zrušenie povinnosti vrátiť jednorazový peňažný príspevok po úmrtí fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ide o príspevok na zdvíhacie zariadenie, príspevok na kúpu auta a v neposlednom rade o príspevok na úpravu bytu. „V praxi poznáme prípady, keď to spôsobuje vážne problémy rodinám a tak sa môžu dostať do situácie, že jednorazovo musia vrátiť úradu práce niekoľko tisíc eur. Preto túto povinnosť definitívne v zákone rušíme," argumentuje štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš. Toto nebude platiť výhradne v prípade, ak sa finančné prostriedky nepoužili na daný účel.

V neposlednom rade treba pripomenúť, že podľa novely dostanú parkovacie preukazy i ľudia so zníženou imunitou, napr. pri onkologickej liečbe a nárok na príspevok na prevádzku auta budú mať žiadatelia počas onkologickej liečby, dialyzačného alebo transplantačného programu aj bez odkázanosti na individuálnu prepravu.

Prirodzene, tieto komplexné zmeny znamenajú aj výrazný finančný dopad na rozpočet. Ministerstvo počíta s navýšením výdavkov o takmer 51 mil. eur už v roku 2018, Každý nasledujúci rok, až do roku 2021, to bude navýšenie rádovo o viac ako 120 mil. eur. Za novelu zákona o kompenzáciách ťažkého zdravotného postihnutia zahlasovalo 13. júna 2018 až 144 poslancov NR SR. „Nevylučujem, že v budúcnosti prikročíme k ďalšej novele. Dali sme si totiž záväzok, že budeme hľadať spôsob, ako ešte viac pomôcť zdravotne ťažko postihnutým ľuďom“, prezrádza plány minister Richter.

Všetky zmeny, ktoré prináša novela

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk