Hlavné menu

20.05.2013

Stretnutie ministrov práce a sociálnych vecí krajín Vyšehradskej skupiny

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter sa v dňoch 16.-17. mája zúčastnil na stretnutí rezortných kolegov Vyšehradskej skupiny / V4/ v poľskom Krakove.
 

Českú delegáciu viedla ministerka práce a sociálnych vecí Ludmila Müllerová, maďarskú minister pre politiku zamestnanosti Sándor Czomba a hostiteľom bol minister práce a sociálnej politiky Poľskej republiky Władysław Kosiniak – Kamysz.

Minister Ján Richter počas oboch dní absolvoval pracovné bilaterálne rokovania so všetkými rezortnými kolegami. Venovali sa viacerým témam, ktoré rezonujú tak na našom, ako aj na partnerskom trhu práce, napr. nelegálnemu zamestnávaniu , zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života, zvyšovaniu zamestnanosti rodičov s malými deťmi, ale aj voľnému pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, a podobne.

Čelní predstavitelia krajín V4 si vymenili informácie o reformách v oblasti pracovného práva v ich krajinách a zdôraznili, že rovnováha medzi záujmami zamestnancov a zamestnávateľov je najdôležitejšia, a zároveň citlivá pri plánovaní reforiem v oblasti pracovného práva. Zhodli sa na tom, že osobitná pozornosť by mala byť venovaná mladým ľuďom, pretože práve oni sa nachádzajú v relatívne najťažšej situácii na trhu práce. V tejto súvislosti si vymenili informácie o zavedených, ale aj plánovaných opatreniach zameraných na zlepšenie situácie mladých ľudí na trhu práce na národnej úrovni. Podčiarkli význam spolupráce krajín V4, a to najmä formou výmeny názorov, skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa politiky voči mladým ľuďom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk