Hlavné menu

23.09.2020

„Prvá pomoc“ pre zamestnancov, zamestnávateľov a SZČO predĺžená

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny reaguje na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie predĺžením „Prvej pomoci“ pre zamestnávateľov a SZČO do konca tohto roka. Cieľom je eliminovať negatívny vplyv pandémie na trh práce, zamestnanosť, zvládnuť druhú vlnu pandémie a zároveň ochrániť pracovné miesta zamestnancov. Po uzavretí zmluvy o čerpaní úveru v rámci nástroja SURE navrhne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predĺženie tejto pomoci až do konca roka 2021.
 

„Považujeme za dôležité naďalej počas aktuálnej situácie pomáhať zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Najmä v regiónoch, kde sa zvyšuje počet infikovaných a prichádza k zavádzaniu obmedzujúcich opatrení, zamestnávatelia či SZČO budú túto pomoc potrebovať,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odhaduje, že pomoc podnikateľom si do konca roka vyžiada necelých 200 miliónov eur. Tieto výdavky sú zahrnuté v už schválenom rozpočte projektu „Prvá pomoc“. Následne, po schválení ďalších približne 631 mil. eur z nástroja SURE, navrhneme predĺženie projektu do konca roka 2021.

„Od 1. januára 2022 už chceme pomáhať ľuďom zriadením nového fondu v rámci Sociálnej poisťovne, ktorý sme nazvali Fond udržania zamestnanosti. Ide o tzv. kurzarbeit. Vďaka tomuto fondu pomôžeme zamestnávateľom a SZČO udržiavať pracovné miesta pri dočasnom obmedzení činnosti, živelných pohromách alebo počas mimoriadnej situácie,“ približuje minister Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorili do dnešného dňa v rámci projektu „Prvá pomoc“ so zamestnávateľmi a samostatne zárobkovo činnými osobami takmer 124-tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Za marec 2020 sme podporili približne 381 000 zamestnancov a SZČO, za apríl takmer 480 000, za máj to bolo necelých 471 500, za jún viac ako 285 600, za júl 210 552 a za august doteraz takmer 60 000. Mnohí žiadatelia a podporení dostali pomoc opakovane.

„Spolu sme zamestnávateľom a SZČO poslali 557 770 402 eur, čím sa podarilo ochrániť zhruba štvrtinu pracovných miest na Slovensku, čo je pomoc pre približne päťstotisíc ľudí,“ dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk