Hlavné menu

11.06.2020

Prvú pomoc požiadali ľudia najmä v Prešovskom a Bratislavskom kraji

O príspevky prvej pomoci na podporu udržania pracovných miest žiadali najmä zamestnávatelia v Bratislavskom kraji, kde sídli najväčší počet zamestnávateľov v porovnaní s ostatnými krajmi. Živnostníci čerpali pomoc najviac v Prešovskom kraji. Naopak, najmenej príspevkov si zamestnávatelia žiadali v trnavskom regióne.
 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny po celom Slovensku odoslali doteraz 167 967 platieb žiadateľom v rámci projektu „Prvá pomoc“ v celkovej sume 237 055 438,05 €. Tie budú použité na udržanie pracovných miest 710 361 ohrozených zamestnancov a podporu 112 758 živnostníkov.

„Za toto všetko patrí obrovská vďaka stovkám úradníkov na úradoch práce z celého Slovenska, ktorí aj cez sviatky vybavovali viac ako 7 000 žiadostí za deň, aby sme pomohli Slovensku v čase krízy. Práve ich práca pomohla k tomu, že sme krízu zatiaľ ustáli,“ uviedol minister práce Milan Krajniak a dodal, že: „70% ekonomiky sa podarilo udržať v chode. Zvyšným 30% ekonomiky, ktorú tvoria prevažne zatvorené prevádzky, sa snažíme v čo najväčšej miere pomôcť a pracujeme na ďalších možnostiach ich podpory.

Pomoc zamestnancom
Najviac pracovných miest pomáhajú udržať príspevky prvej pomoci v Bratislavskom kraji. Práve tu dostalo príspevok na náhradu mzdy zamestnanca 10 534 žiadateľov na 162 455 pracovných miest. Tieto musia následne udržať nasledujúce dva mesiace po získaní podpory. Naopak, najmenej pracovných miest bolo doteraz podporených v Prešovskom kraji, a to 59 617.

Najviac živnostníkov v Prešovskom kraji
Podpora štátu pre samostatne zárobkovo činné osoby smerovala najmä do Prešovského kraja. Práve v ňom odišlo žiadateľom o paušálne príspevky doteraz 19 435 platieb. Spolu dostali viac ako 6,6 miliónov eur. Nasleduje Nitriansky kraj, kde odišlo živnostníkom 14 783 platieb. Najmenej žiadostí prijali úrady práce v Banskobystrickom kraji.

Podnikatelia uprednostňujú paušálny príspevok pred kurzarbeit
V rámci „Prvej pomoci“ môžu o príspevky žiadať aj zamestnávatelia, ktorí pre pandémiu obmedzili alebo prerušili svoju činnosť. V opatrení 3 si môžu vybrať medzi príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca na prekážke vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku alebo paušálnym príspevkom ma mzdy všetkých zamestnancov v práci v závislosti od poklesu tržieb. Zamestnávatelia zatiaľ oveľa viac siahajú práve po paušálnom príspevku, využili ho v 76 %. Kurzarbeit si vybralo 24 % žiadateľov o príspevky v rámci opatrenia 3, najväčší záujem oň prejavili zamestnávatelia v Nitrianskom kraji, najmenší v Banskobystrickom.

Grafika: Počet podporených zamestnancov a SZČO po krajoch

Tab: Pomoc pre zamestnávateľov a SZČO podľa regiónov

Prvá pomoc Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov pandémie schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu.

V rámci opatrenia 1 môžu žiadať o pomoc zamestnávatelia, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR. Dostanú príspevok na úhradu náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.

Opatrenie 2 je určené SZČO, ktorým poklesli tržby, alebo museli svoje prevádzky povinne zatvoriť. Im poskytuje štát paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti v závislosti od poklesu tržieb, najviac vo výške 540 eur.

Zamestnávatelia, ktorí nemuseli povinne zatvoriť prevádzky, avšak pre pandémiu obmedzili alebo prerušili svoju činnosť, môžu žiadať o pomoc v rámci opatrenia 3. Na výber majú medzi príspevkom na náhradu mzdy zamestnanca na prekážke vo výške najviac 80 % jeho priemerného zárobku alebo paušálnym príspevkom ma mzdy všetkých zamestnancov v práci. Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb.

Pre SZČO a jednoosobové s.r.o. bez príjmu je určené opatrenie 4. Požiadať môžu o paušálny príspevok 210 eur na mesiac.

Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk