Hlavné menu

24.09.2013

Sociálny čin roka pokračuje desiatym ročníkom

Udeľovanie ocenení pod názvom Sociálny čin roka sa z roka na rok stretáva s čoraz priaznivejším ohlasom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a v tejto tradícii pokračuje nepretržite, s výnimkou roku 2011.