Hlavné menu

10.12.2012

SR má zmluvu o sociálnom zabezpečení s USA

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podpísal s veľvyslancom Spojených štátov amerických v SR Theodorom Sedgwickom Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení.
 

Z pohľadu ministerstva ide o jednu z najdôležitejších zmlúv v tejto oblasti, pretože sociálne zabezpečí najmä veľké množstvo občanov Slovenskej republiky, ktorí boli, sú alebo budú zamestnaní v USA. „Doteraz sa Slovenská republika vo vzťahu k Spojeným štátom americkým riadila zmluvou, ktorá už má takmer 50 rokov a zďaleka nezodpovedala súčasným medzinárodným požiadavkám. Práve preto bolo nevyhnutné prijať konkrétny dokument, ktorý by vyjadroval priamy vzťah medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými,“ zdôraznil minister Richter.

Dohoda umožňuje, aby občan pracujúci v zahraničí neodvádzal sociálne odvody v obidvoch krajinách, ale iba v tej, v ktorej pracuje. Zároveň zabezpečuje obojstranné vyplácanie dôchodkov, na ktoré vznikol nárok za obdobie poistenia získaného na území jedného štátu, bez ohľadu na bydlisko slovenských a amerických občanov. ”V spleti globálneho trhu, ktorý je poznačený stále intenzívnejším pohybom pracovnej sily medzi jednotlivými krajinami, sú takéto zmluvy výhodné pre zamestnancov, zamestnávateľov, a aj vlády; sú takzvaným win-win-win riešením,” dodal veľvyslanec Sedgwick. Obidve strany sa zároveň zhodli na tom, že podpis tejto zmluvy je významným prejavom dôvery a vzájomnej spolupráce oboch krajín.

Ku koncu minulého roka sa do USA vyplácalo 399 dôchodkov. Počet občanov USA zamestnaných na našom území bol 279 osôb.

 
 

Partners

ESF ISTP - Internetový sprievodca trhom práce Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk