Hlavné menu

02.03.2021

Úrady prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za február

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac február už môžu zasielať svoje žiadosti a výkazy pre opatrenia 2, 4A a 4B e-mailom na adresu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Podávať ich môžu do 30. apríla 2021. Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk.
 

V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou si ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvedomuje dôležitosť a nevyhnutnosť zvýšenej pomoci zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO. S cieľom udržať čo najviac pracovných miest sme rozšírili okruh oprávnených žiadateľov, navýšili finančnú pomoc a predĺžili obdobie podpory z projektu „Prvá pomoc“ do 30. júna 2021.

Znižujeme administratívnu záťaž pre zamestnávateľov a SZČO

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí už pomoc čerpali a majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“, nemusia podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok a obe zmluvné strany budú postupovať podľa platných predpisov odo dňa ich účinnosti. Tým výrazne zjednodušujeme a zrýchľujeme poskytovanie príspevkov.

Opatrenie č. 2

Rozšírili sme kategórie poklesu tržieb z pôvodných štyroch na sedem kategórií s výškou príspevkov od 330 eur do 870 eur. Toto rozšírenie prináša adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

O príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti môže žiadať SZČO, ktorá bola nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 30.06.2020 a poistenie jej trvá, alebo jej táto povinnosť vznikla od 01.07.2020 resp. od 01.02.2021. Rovnako môžu žiadať aj tie SZČO, ktoré začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 01.02.2021. Príspevok dostanú aj tí, ktorí majú príjem z iného pracovného pomeru.

Opatrenie č. 4A a 4B

Vybraným skupinám SZČO, slobodným povolaniam, športovcom a jednoosobovým s.r.o. zvyšujeme príspevok na 360 eur. O pomoc môžu žiadať tí záujemcovia, ktorí začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 01.02.2021.

Žiadosti a výkazy pre opatrenia 1, 3A a 3B za mesiac február 2021 budú zverejnené po schválení dodatku k schéme štátnej pomoci Európskou komisiou. Všetky aktuálne informácie sú dostupné na stránke www.pomahameludom.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk