Hlavné menu

18.01.2021

V ZSS budú pripravené očkovať aj špeciálne mobilné tímy

Rezort práce v súčinnosti s rezortom zdravotníctva dnes spustil pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Po zdravotníckom personále sa tak na rad dostávajú seniori odkázaní na pomoc iných a ľudia, ktorí sa o nich nepretržite starajú.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) eviduje v sociálnej oblasti cca 43 100 zamestnancov a cca 68 000 klientov, ktorí budú postupne zaočkovaní proti ochoreniu Covid-19. Postup očkovania v zariadeniach sociálnych služieb stanovuje Národná stratégia očkovania proti Covid-19 v podmienkach SR, ktorá je k dispozícii na stránke korona.gov.sk.

„Od začiatku vypuknutia pandémie robíme všetko pre to, aby sme čo najviac ochránili klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Proti tomuto ochoreniu bojujeme všetkými dostupnými zbraňami. Tou najsilnejšou, ktorú momentálne na svete máme, je vakcína. Preto som veľmi rád, že ňou môžeme zaočkovať najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva na Slovensku, našich seniorov a deti, a zároveň ľudí, ktorí ani v tých najnáročnejších časoch nezaváhali a poskytovali starostlivosť najzraniteľnejším ,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

„Seniori patria medzi rizikovú skupinu a najviac ohrozenú časť bežnej populácie, preto očkovanie v ich prípade je nesmierne dôležitým krokom. Som rád, že sme dnešným dňom odštartovali vakcináciu v zariadeniach sociálnych služieb. Už počas prvej vlny pandémie v našej krajine sa ukázalo, že ide o skupinu ľudí, ktorá je bezbranná a patrí medzi najviac ohrozené. Ako minister zdravotníctva som ako jeden z prvých členov vlády už na jar aj v tejto oblasti aktívne konal, preto posilnenie ochrany bezbranných ich očkovaním považujem za dôležitý sled predchádzajúcich krokov v ochrane zdravia a životov,“ povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Vhodné zariadenia sociálnych služieb pre pilotné očkovanie navrhol rezort práce v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava prihliadnuc nielen na doterajšiu epidemiologickú situáciu v zariadení, ale aj na vek klientov a ich diagnózy a na pracovné zaradenie zamestnancov. Pilotné očkovanie tak prebehlo v dvoch bratislavských zariadeniach – Ružinovský domov seniorov (zriaďovateľom je mestská časť Ružinov) a Petržalský domov seniorov (zriaďovateľom je hlavné mesto Bratislava). „Ďakujem kolegom z ministerstva zdravotníctva a Magistrátu, mobilnému vakcinačnému tímu a vedeniu vybraných zariadení za spoluprácu pri zabezpečovaní dnešného pilotného testovania. Verím, že s celoplošným očkovaním v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku budeme môcť začať čo najskôr,“ dodal minister Krajniak.

„Zaočkovali sme prvých klientov nášho sociálneho zaradenia. Verím, že je to začiatok, a proces bude pokračovať veľmi rýchlo, ďalej do ďalších zariadení a medzi ďalšie seniorky a seniorov, ale aj ďalších zraniteľných ľudí. Považujem za mimoriadne dôležité, aby sme znížili prah očkovania a klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb očkovali prostredníctvom výjazdových očkovacích tímov tak, ako sa to deje dnes, inak totiž nie je organizačne možné dosiahnuť v týchto prostrediach potrebnú mieru preočkovanosti. Rovnako urobíme všetko pre to, aby sme podporili očkovanie všetkých senioriek a seniorov v Bratislave, ktorí by mali byť očkovaní už v druhej vlne,“ uviedol primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo.

Ružinovský domov seniorov je kapacitne jedným z najväčších zariadení poskytujúcim sociálne služby na Slovensku. Vekový priemer klientov je 82,5 roka. Zo 138 zamestnancov sa rozhodlo dať zaočkovať 93, z 267 klientov 202 (1 klient už bol zaočkovaný). Najstarší zaočkovaný klient má 99 rokov, najmladší 65.

Vekový priemer klientov v Petržalskom domove seniorov je 83 rokov. Z 37 zamestnancov sa rozhodlo zaočkovať 22 (4 zamestnanci už boli zaočkovaní), z 58 klientov dostalo vakcínu 50. Najstarší zaočkovaný klient má 98 rokov, najmladší 66.

Očkovanie realizoval mobilný očkovací tím Univerzitnej nemocnice Bratislava, ktorý klientov a zamestnancov v zariadeniach zaočkoval vakcínou Pfizer od BioNTech-u. „Po pilotnom očkovaní náš rezort vyhodnotí všetky ukazovatele prípravy a náročnosti realizácie. Tie následne zapracujeme do pripravovaného usmernenia k celoplošnému očkovaniu pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré zašleme všetkým poskytovateľom sociálnych služieb,“ dodal minister Krajniak. Očkovanie bude prebiehať v súlade s Národnou stratégiou a bude mať rôzne formy - individuálne očkovanie, skupinové očkovanie, očkovanie mobilnými tímami v ZSS. Od 2. januára 2021 sa zamestnanci zariadení sociálnych služieb môžu prihlasovať na individuálne očkovanie prostredníctvom online formuláru na korona.gov.sk .

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR od začiatku pandémie k 18.1.2021 poskytlo zariadeniam sociálnych služieb 11 163 399 ochranných rúšok, 529 279 chirurgických rukavíc, 306 377 respirátorov, 24 560 ochranných okuliarov, 373 885 ochranných oblekov, 368 150 návlekov na obuv, 6 766 ochranných štítov a 6 695 litrov dezinfekcie. Materiálna pomoc prekročila 15 miliónov eur.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia v zariadeniach, preplácame vitamín D3 a opakovane zabezpečujeme testovanie na COVID – 19.

Od prvej vlny pandémie môžu poskytovatelia sociálnych služieb žiadať aj o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Ministerstvo práce doteraz vyplatilo 199 žiadateľom pomoc vo výške 694 764 eur. Finančné prostriedky poskytnuté z tejto dotácie môžu použiť na nákup hygienických pomôcok, dezinfekcie, či zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova. Z dotácie môžu poskytovatelia sociálnych služieb vyplácať aj tzv. infekčný príspevok zamestnancovi.

MPSVR SR prijalo aj kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

Na mimoriadne odmeny pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb sme vyplatili dotáciu v sume 22 090 566 € pre 29 983 zamestnancov, rozpočtovým opatrením bolo poskytnutých 2 864 119 € štátnym CDR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk