Hlavné menu

20.06.2019

Vianočný príspevok k dôchodku sa zdvojnásobí

Vianočný príspevok k dôchodku bude v tomto roku dvojnásobný a jeho maximálna výška dosiahne 200 eur. Tento rok poteší približne 1,3 milióna poberateľov dôchodkových dávok, čo predstavuje zvýšenie o vyše 123-tisíc ľudí. V budúcnosti by ho mohol nahradiť trinásty dôchodok.
 

Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, v tomto roku to predstavuje 210,20 eura. Okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa rozširuje okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %. To znamená, že v tomto roku bude horná hranica nároku na vianočný príspevok vo výške 658,50 eura a získa ho tak viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválili poslanci.

„Našou dlhodobou ambíciou je postupne prejsť z tohto príspevku na trinásty dôchodok, teda naďalej aj týmto nástrojom zlepšovať finančnú situáciu a kvalitu života seniorov. Mojím záujmom a osobnou ambíciou je priblížiť sa v budúcnosti k tomu, aby na Slovensku dôchodcovia pravidelne poberali 13. dôchodok, a to v plnej výške svojho mesačného dôchodku. Tohtoročné zdvojnásobenie je už výrazným krokom k postupnej transformácií vianočného príspevku,“ hovorí v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok. Pri dôchodku napríklad 250 eur dostane dôchodca vianočný príspevok vo výške 185,60 eura, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 92, 80 eura. Pri 300 eurovom dôchodku to bude 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura a napríklad pri 400 eurách si tí skôr narodení prilepšia o 131, 60 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok bude vo výške 13 eur. Tohtoročné výdavky na vianočné príspevky sú na úrovni približne 154,3 mil. eur. „Vianočný príspevok vyplácame od roku 2006. Len zopakujem, že nárok naň majú poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného, vdovského, vdoveckého, sirotského a sociálneho dôchodku, ktorých suma dôchodku, resp. úhrnná suma vyplácaných dôchodkov, nepresiahne hornú hranicu pre jeho poskytnutie. Verím, že aj týmto spôsobom zlepšujeme sociálnu situáciu penzistov v predvianočnom období. Citlivo totiž vnímam ich neraz ťažké životné situácie a, samozrejme, urobím všetko preto, aby sme im aj naďalej pomáhali,“ zdôrazňuje minister.

Dôkazom týchto slov je aj aktuálne zvýšenie štátnej dotácie na podporu rekondičných aktivít určených pre dôchodcov, a to o 100-tisíc eur na 697,5 tisíca. Taktiež zavedenie minimálneho dôchodku od roku 2015, finančná pomoc starodôchodcom, ale najmä každoročná valorizácia dôchodkov. „Koncom roka 2004 bol priemerný vyplácaný starobný dôchodok na úrovni 233,9 eura. Vplyvom valorizácie v rokoch 2005 až 2019 sa suma zvýšila na 401,4 eura. To predstavuje nárast o 167,5 eura a percentuálny nárast cca o 71,6 %. Nesmierne ma to teší,“ zdôrazňuje minister.

Vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk