Hlavné menu

Ročný výkaz o vybraných druhoch sociálnych služieb (V(MPSVR SR) 10-01)

Formuláre k výkazu:

Vyplnené formuláre:

Bratislavský kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Trnavský kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Trenčiansky kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Nitriansky kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Žilinský kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Banskobystrický kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Prešovský kraj ( .xlxs , .ods , .pdf )
Košický kraj ( .xlsx , .ods , .pdf )
Bratislavský kraj ( .xlsx , . ods , . pdf )
Trnavský kraj ( .xlsx , . ods , . pdf )
Trenčiansky kraj ( .xlsx . ods , . pdf )
Nitriansky kraj ( .xlsx , . ods , . pdf )
Žilinský kraj ( .xlsx , . ods , . pdf )
Banskobystrický kraj ( .xlsx , . ods , . pdf )
Prešovský kraj ( .xlxs , . ods , . pdf )
Košický kraj ( .xlsx , .ods , . pdf )

Bratislavský kraj ( .xlsx )
Trnavský kraj ( .xlsx )
Trenčiansky kraj ( .xlsx )
Nitriansky kraj ( .xlsx )
Žilinský kraj ( .xlsx )
Banskobystrický kraj ( .xlsx )
Prešovský kraj ( .xlxs )
Košický kraj ( .xlsx )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )

Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
  • za rok 2011: SR (.pdf, .xls)
Bratislavský kraj (.pdf, .xls)
Trnavský kraj (.pdf, .xls)
Trenčiansky kraj (.pdf, .xls)
Nitriansky kraj (.pdf, .xls)
Žilinský kraj (.pdf, .xls)
Banskobystrický kraj (.pdf, .xls)
Prešovský kraj (.pdf, .xls)
Košický kraj (.pdf, .xls)
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
Bratislavský kraj ( .pdf , .xls )
Trnavský kraj ( .pdf , .xls )
Trenčiansky kraj ( .pdf , .xls )
Nitriansky kraj ( .pdf , .xls )
Žilinský kraj ( .pdf , .xls )
Banskobystrický kraj ( .pdf , .xls )
Prešovský kraj ( .pdf , .xls )
Košický kraj ( .pdf , .xls )
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk