Hlavné menu

Štátny zamestnanec

Štátnym zamestnancom je:

  • fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva štátnu službu v služobnom úrade a v príslušnom odbore štátnej služby,
  • fyzická osoba (štátny zamestnanec vo verejnej funkcii), ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe:
    • vymenovania vládou SR, prezidentom SR, predsedom Národnej rady SR, predsedom Ústavného súdu SR, prednostom obvodného úradu na návrh príslušného vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, zvolenia Národnou radou SR, poverenia prezidentom SR,
  • fyzická osoba (odborník v službách ústavného činiteľa), ktorá vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby a je odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu a podpredsedu Národnej rady SR, sudcu Najvyššieho súdu SR,
  • štatutárny orgán vymenovaný podľa osobitného predpisu.
 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk