Hlavné menu

Prevencia a ukončovanie bezdomovstva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo návrh Národnej koncepcie prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorý Vláda SR schválila na svojom zasadnutí 12. apríla 2023.

Ide o ucelený pohľad a zároveň víziu do roku 2030, ktorá má pomôcť vytvárať a zlepšovať podmienky opätovného začleňovania ľudí bez domova do bežného života a preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku bezdomovstva. Bezdomovstvo, kedy ľudia v dôsledku určitej životnej situácie prišli o stabilné a vhodné bývanie alebo si ho aktuálne nedokážu zabezpečiť, rovnako tak vylúčenie z bývania sú najextrémnejšími prejavmi chudoby a sociálneho vylúčenia.

Navrhovaná Koncepcia je prvým strategickým materiálom, ktorý má zabezpečiť, aby štát pracoval a prijímal také opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie bezdomovstva a dotýkajú sa ľudí, ktorí sa ocitli v zraniteľnej životnej situácii až na ulici. Na pripravenú Koncepciu bude nadväzovať akčný plán s výhľadom na max. 5 rokov. Ten prinesie konkrétne opatrenia, ako čo najefektívnejšie a merateľne pomôcť ľuďom, aby nezostávali bez strechy nad hlavou a osamotení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk