Hlavné menu

Dôchodkové správcovské spoločnosti

V súčasnosti na Slovensku pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností:

  • AEGON d.s.s., a.s.
  • Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • AXA d.s.s., a.s.
  • DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.
  • NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
  • VÚB Generali d.s.s., a.s
 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti