Hlavné menu

Zmeny od 1. júla 2014

Prvé dôchodky z II. piliera sa začnú vyplácať od 1. januára 2015 . Poisťovne, ktoré chcú byť zapojené do vyplácania dôchodkov z II. piliera musia od 1. júla 2014 žiadať Národnú banku Slovenska o rozšírenie svojej licencie. Národná banka má na rozhodnutie o rozšírení licencie lehotu 6 mesiacov. Z tohto dôvodu sú niektoré časti zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 183/2014 Z. z. účinné od 1. júla 2014 .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk