Hlavné menu

Za akých podmienok si môžem platiť dobrovoľné príspevky?

Sporiteľ si môže platiť dobrovoľné príspevky podľa pokynov od svojej DSS, zmluvné dojednanie nie je potrebné.

Ak ste zamestnanec a chcete, aby Vami platené dobrovoľné príspevky odvádzal Váš zamestnávateľ, musíte s ním o tom uzatvoriť osobitnú písomnú dohodu, na základe ktorej ich bude za Vás odvádzať.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk