Hlavné menu

Aký je rozdiel medzi doživotným dôchodkom a doživotným dôchodkom so zvyšovaním?

Doživotný dôchodok zaručuje vyplácanie fixnej sumy rovnomerne počas trvania Vášho života. Na rozdiel od doživotného dôchodku, sumy vyplácané v rámci doživotného dôchodku so zvyšovaním budú každoročne rásť o pevné percento, ktoré Vám bude garantované v zmluve o poistení dôchodku. Zmyslom postupného zvyšovania vyplácaných súm je snaha ochrany poberateľa dôchodku pred stratou kúpyschopnosti do budúcna. Výhoda poberania tohto typu dôchodkového poistného produktu má však svoju cenu. Výška takéhoto dôchodku bude v prvých rokoch vyplácania v porovnaní s produktom doživotného dôchodku nižšia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk