Hlavné menu

Kto môže vstúpiť do II. piliera?

Do II. piliera môžu dobrovoľne vstúpiť fyzické osoby, ktoré sú dôchodkovo poistené a nedovŕšili 40 rokov veku .

Automatický vstup do II. piliera sa vzťahuje na každú fyzickú osobu, ktorej vzniklo prvé dôchodkové poistenie po 1. máji 2023 a nedovŕšila 40 rokov veku . Táto veková hranica sa bude v budúcnosti zvyšovať rovnako, ako sa bude zvyšovať dôchodkový vek.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk