Hlavné menu

Aké výhody mi prinesie zakúpenie dôchodku s pozostalostným krytím?

Sporiteľ má pri doživotnom dôchodku a doživotnom dôchodku so zvyšovaním možnosť zabezpečiť svojich pozostalých fixnou sumou dôchodku v dobe trvania jedného alebo dvoch rokov. Tento typ zabezpečenia sa nazýva pozostalostné krytie a vypláca sa vo výške dôchodku poberateľa z II. piliera bezprostredne pred jeho smrťou. Doživotný dôchodok s pozostalostným krytím a doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím sú drahšie typy dôchodkových poistných produktov. Výška takto vyplácaných dôchodkov bude v porovnaní s „nekrytými“ dôchodkami nižšia. Pozostalostné krytie si sporiteľ môže vybrať tak v prípade doživotného dôchodku, ako aj doživotného dôchodku so zvyšovaním. Pozostalostné krytie sa vzťahuje podľa výberu sporiteľa na manžela alebo manželku a/alebo deti.

Praktické príklady:

Pán XY sa rozhodol požiadať o dôchodok z II. piliera. Na svojom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti má nasporenú sumu vo výške napr. €10,000. Sociálna poisťovňa mu zašle ponukový list s ponukami od poisťovní, na základe ktorého sa rozhodne pre doživotný dôchodok od poisťovne ABC. S poisťovňou ABC uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a jeho dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) zaplatí poisťovni ABC jednorazové poistné vo výške €10,000 (hodnota úspor na osobnom dôchodkovom účte vedenom v DSS). Za túto sumu sa poisťovňa ABC zaviaže doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške €50 mesačne, bez ohľadu na to, ako dlho bude pán XY žiť.


V prípade, že si pán XY zakúpi doživotný dôchodok so zvyšovaním, mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške €41.02 pričom bude každoročne rásť o napr. 2%. Výška dôchodku pána XY v druhom roku bude €41.84, v treťom €42.67, ... ,v pätnástom roku €54.12, ... , v dvadsiatom roku €59.75, atď. až do konca života.


Ak sa pán XY rozhodne pre doživotný dôchodok s pozostalostným krytím, uzavrie zmluvu o poistení dôchodku a za hodnotu úspor na jeho osobnom dôchodkovom účte sa poisťovňa ABC zaviaže pánovi XY doživotne vyplácať dôchodok v rovnakej výške v sume €45 mesačne bez ohľadu na to, ako dlho bude pán XY žiť. Zároveň sa poisťovňa ABC zaviaže k tomu, že v období napr. 2 rokov od smrti sporiteľa bude vyplácať pozostalostný dôchodok pozostalým v rovnakej výške, v akej poberal dôchodok pán XY predtým, ako umrel.


Pán XY si zvolí najdrahší typ z vyššie uvádzaných príkladov dôchodkového poistného produktu, a to doživotný dôchodok so zvyšovaním a s pozostalostným krytím. Poisťovňa ABC sa následne zaviaže pánovi XY doživotne vyplácať dôchodok. Mesačná suma dôchodku bude v prvom roku stanovená vo výške €36.92 pričom bude každoročne rásť o napr. 2%. Výška jeho dôchodku v druhom roku potom bude €37.66, v treťom €38.4, ... ,v pätnástom roku €48.71, ... , v dvadsiatom roku €53.78, atď. až pokým bude žiť. V prípade, že zomrie v dvadsiatom roku poberania dôchodku, teda jeho dôchodok v tom čase bude vo výške €53.78, pozostalým bude vyplácaný dôchodok v tejto výške počas najviac dvoch rokov od smrti pána XY.

Uvedené príklady sú ilustračné, výška Vášho dôchodku bude závisieť aj od Vášho veku pri požiadaní o dôchodok z II. piliera a od ponuky konkrétnej poisťovne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk