Hlavné menu

Štatistické údaje (nominálne)

Táto stránka obsahuje nominálne údaje o dôchodkových fondoch starobného dôchodkového sporenia, tzn. údaje nie sú očistené o infláciu .

Priemerné zhodnotenie dôchodkových fondov v dôchodkových správcovských spoločnostiach k 31.12.2020.

Dôchodkové fondy Za rok 2020 Od vytvorenia dôchodkového fondu Priemerné ročné zhodnotenie
Dlhopisové g.d.f. 1,67% 36,09% 1,97%
Zmiešané n.d.f. 2,15% 60,05% 3,03%
Akciové n.d.f. 4,05% 79,18% 3,77%
Indexové n.d.f. 3,42% 121,84% 9,51%

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk