Hlavné menu

Štatistické údaje (nominálne)

Táto stránka obsahuje nominálne údaje o dôchodkových fondoch starobného dôchodkového sporenia, tzn. údaje nie sú očistené o infláciu .

Priemerné zhodnotenie dôchodkových fondov v dôchodkových správcovských spoločnostiach k 31.12.2019.

Dôchodkové fondy Za rok 2019 Od vytvorenia dôchodkového fondu Priemerné ročné zhodnotenie
Dlhopisové g.d.f. 1,89% 33,79% 1,99%
Zmiešané n.d.f. 12,17% 57,01% 3,10%
Akciové n.d.f. 19,35% 71,59% 3,72%
Indexové n.d.f. 28,35% 114,10% 10,29%

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk