Hlavné menu

Štatistické údaje (nominálne)

Táto stránka obsahuje nominálne údaje o dôchodkových fondoch starobného dôchodkového sporenia, tzn. údaje nie sú očistené o infláciu .

Priemerné zhodnotenie dôchodkových fondov v dôchodkových správcovských spoločnostiach k 31.12.2018.

Za rok 2018 Od vytvorenia DF Priemerné ročné zhodnotenie
Dlhopisové g.d.f. -0,51% 30,65% 1,96%
Zmiešané n.d.f. -4,00% 40,10% 2,48%
Akciové n.d.f. -4,97% 42,30% 2,59%
Indexové n.d.f. -6,61% 66,50% 7,82%

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti