Hlavné menu

Zmeny od 1. januára 2020

S účinnosťou od 1. januára 2020 budú mať doplnkové dôchodkové spoločnosti bezplatný prístup k aktuálnym údajom o mieste trvalého pobytu svojich účastníkov a poberateľov dávok na účely zasielania výpisu z osobných účtov účastníka alebo poberateľa dávky a informácie o dávkach z doplnkového dôchodkového sporenia.

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk