Hlavné menu

III. pilier v číslach

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad výšky majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktorý doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31.12.2018 (v mil. eur) a počet účastníkov v sporiacej a výplatnej fáze doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2018.


Príspevkové d.f. Výplatné d.f. Spolu d.f. Počet účastníkov
Axa d.d.s., a.s. 284,32 5,86 290,18
142 041
DDS Tatra banky, a.s. 604,05 18,07 622,12 229 979
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 755,43 21,04 773,85 316 114
Stabilita, d.d.s., a.s. 297,45 22,85 320,30
141 669
Spolu
1 941,25 67,82 2 009,07 829 803

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti