Hlavné menu

III. pilier v číslach

Nasledujúca tabuľka zobrazuje prehľad výšky majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktorý doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali k 31.12.2017 (v mil. eur) a počet účastníkov v sporiacej a výplatnej fáze doplnkového dôchodkového sporenia k 31.12.2017:


Príspevkové d.f. Výplatné d.f. Spolu d.f. Počet účastníkov
Axa d.d.s., a.s. 262,19 4,64 266,83
133 805
DDS Tatra banky, a.s. 586,36 17,63 603,99 210 195
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 715,59 19,17 734,76 303 378
Stabilita, d.d.s., a.s. 291,16 25,48 316,64
140 610
Spolu
1 855,30 66,92 1 922,22 787 988

 
  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku
 

Partners

ESF istp – INTEGROVANÝ SYSTÉM TYPOVÝCH POZÍCIÍ Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien opis – Operačný program informatizácia spoločnosti