Hlavné menu

23.01.2024

1 milión Eur domácnostiam zasiahnutým zemetrasením v rámci 2. kola humanitárnej pomoci

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a predseda vlády SR Robert Fico predstavili dnes v Kamenici nad Cirochou 2. kolo adresnej pomoci pre obyvateľov zasiahnutých nedávnym zemetrasením. Celková suma 1 milión Eur bude prerozdelená výlučne medzi ľudí na opravu ich príbytkov, ktorých zemetrasenie postihlo. Dodnes v rámci dotačnej schémy na podporu humanitárnej pomoci rezort práce vyplatil spolu 1 768 105 Eur.
 

„V novembri sme takto spolu s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom stáli s prvou pomocou v Ďapalovciach. Sľúbili sme, že sa vrátime s ďalšou pomocou. Dnes sme tu opäť. Tak rýchlo, ako to bolo možné, sme vyčlenili zo štátneho rozpočtu ďalší 1 milión Eur adresne ľuďom, ktorých sa zemetrasenie bezprostredne dotýka. Týmto chcem vyzvať všetkých poškodených obyvateľov, aby nečakali a opätovne si požiadali o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci, aby získali ďalších 800 Eur,“ uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Rezort práce na podporu humanitárnej pomoci (zákon č. 544/2010 Z. z.) poskytol dotačné prostriedky ako ľuďom zasiahnutým zemetrasením, tak aj samotným obciam či mestám. Ku dnešnému dňu prerozdelil 1 768 105 Eur. Z danej sumy vyplatil 35 zasiahnutým obciam dotáciu vo výške 15 tisíc Eur, spolu 525 tisíc Eur. 1 671 oprávneným žiadateľom v rámci dotačnej schémy na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby v maximálnej možnej výške príspevku 800 eur, rezort práce poskytol finančnú pomoc v celkovej sume 1 243 105 Eur.

Ako ďalej pokračoval minister práce Erik Tomáš, finančným balíkom pomoc nekončí. „ Po prvotnej návšteve na východe Slovenska sme vedeli, že len finančné prostriedky nestačia. Je potrebné nájsť ľudí, ktorí zasiahnutým obciam pomôžu. V polovici novembra sme prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny spustili program, ktorým sme okamžite zareagovali na požiadavky obcí dať prácu nezamestnaným. Za minimálnu mzdu tak pomáha pri odstraňovaní škôd aktuálne 60 ľudí. Ďakujem všetkým za ich pracovné nasadenie, ktoré každý deň preukazujú.

V rámci projektu Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením je zo štátneho rozpočtu na obdobie od polovice novembra do konca júna 2024 vyhradených 357 739,20 Eur. Celkovo 60 ľudí, ktorí získali prácu v rámci tohto projektu, pomáhajú pri obnove poškodenej infraštruktúry, budov a ďalšieho verejného majetku. Finančný príspevok vo výške 90 % minimálnej celkovej ceny práce poskytne obci príslušný úrad práce. Pre rok 2024 jeho výška predstavuje 919,34 Eur na jedno podporené miesto. V okrese Humenné aktuálne evidujeme 24 obsadených pracovných miest, v okrese Stropkov 9 obsadených miest a v okrese Vranov nad Topľou 27 obsadených miest.

Prioritou rezortu práce je, aby ľudia a obce dostali adekvátnu pomoc v tejto mimoriadnej situácii čo najskôr. Predstavitelia vlády uviedli, že aj naďalej budú pokračovať v hľadaní rôznych foriem pomoci s cieľom čo najviac uľahčiť obyvateľom návrat do svojich príbytkov a do bežného života.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk