Hlavné menu

29.07.2022

Detské skupiny môžu pomôcť pri nedostatku kapacít v jasliach a škôlkach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce rodičom pomôcť v neželanej situácii, ak sa dieťa napríklad pre nedostatočné kapacity nedostalo do jaslí, či materskej školy. Už od konca júna existuje nový koncept starostlivosti o dieťa – detské skupiny. Rodičia môžu svoje dieťa umiestniť do detskej skupiny, kde sa o ich ratolesť postarajú v menšej skupine detí v domácom prostredí. Rezort práce tak nie len prispieva k riešeniu deficitu voľných miest v jasliach, či materských školách, ale tiež k začleneniu matiek na trh práce. Podporuje zosúlaďovanie rodinného a pracovného života rodičov a zároveň dáva možnosť privyrobiť si mamičkám napríklad na materskej dovolenke, ktoré budú poskytovať starostlivosť o deti v detskej skupine.
 

Umiestniť dieťa do jaslí alebo materskej školy môže byť problematické, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto zjednodušilo postup ako umiestniť dieťa do detskej skupiny, a tiež ako si založiť detskú skupinu. Postup je veľmi jednoduchý a aj rodič, aj osoba, ktorá si chce zriadiť detskú skupinu, potrebujú urobiť len pár krokov.

Osoba, ktorá chce začať prevádzkovať detskú skupinu nemusí byť odborne spôsobilá ani plniť kvalifikačné predpoklady, ale v záujme bezpečnosti detí musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonná. Osoba navštívi vyšší územný celok, kde sa zapíšte do registra sociálnych služieb. Oprávnenie prevádzkovať detskú skupinu vzniká týmto zápisom.

Starostlivosť v detskej skupine potom poskytuje ako sústavnú činnosť, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na konkrétnom mieste. Osoba, ktorá prevádzkuje detskú skupinu nemôže zamestnávať zamestnancov a môže sa starať maximálne o 4 deti od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (do 5 rokov). Do počtu detí sa započítavajú aj vlastní potomkovia v tejto vekovej hranici.

Rodič, ktorý chce umiestniť dieťa do detskej skupiny si vyberie detskú skupinu, ktorá mu vyhovuje. S prevádzkovateľom detskej skupiny uzavrite písomnú zmluvu, v ktorej sa dohodnú na podrobnostiach starostlivosti (časové rozpätie, v ktorom sa detská skupina postará o dieťa, suma za starostlivosť, ale aj detaily ako zabezpečenie stravovania dieťaťa, a podobne) . S podpísanou zmluvou rodič navštívi príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde požiada o príspevok na starostlivosť o dieťa v detskej skupine. Ten sa poskytuje v sume najviac 160 eur mesačne. Z príspevku rodič následne uhradí starostlivosť o dieťa v detskej skupine.

Detské skupiny predstavujú alternatívnu starostlivosť o dieťa pre rodičov, ktorí preferujú menší kolektív a domáce prostredie. Posilnia nedostatočné kapacity v zariadeniach starostlivosti o deti v pracovných dňoch a v pracovnom čase a tiež dokážu flexibilnejšie reagovať na nepravidelný pracovný čas rodičov dieťaťa. Je to služba starostlivosti o dieťa dostupnejšia pre každého.

Všetky potrebné informácie o detských skupinách nájdete na internetovej stránke ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny TU .
Tlačová správa „Rezort práce zjednodušil vznik a fungovanie detských skupín“ je zverejnená TU .

Praktický leták na STIAHNUTIE – Informácie ako detské skupiny fungujú a ako ich zriadiť (PDF).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk