Hlavné menu

13.11.2023

Dôchodcovia si ešte v tomto roku prilepšia o mimoriadny jednorazový príspevok 150 eur

Všetci poberatelia dôchodkov dostanú k súčasnému 13. dôchodku aj mimoriadny jednorazový príspevok vo výške 150 eur. Vyplýva to z návrhu zákona o 13. dôchodku, ktorý dnes prijala vláda. Na doplatenie 13. dôchodku v tomto roku tak štát vyčlení ďalších 220 miliónov eur.
 

Paušálny príspevok bude vyplácať Sociálna poisťovňa už v decembri 2023.

„K súčasnému 13. dôchodku pridávame ďalších 150 eur. V praxi to znamená, že v tomto roku sa výška 13. dôchodku bude pohybovať v sume od 200 eur do 450 eur. Ešte v tomto roku tak vyplatíme všetkým poberateľom dôchodkov celkovo o 220 miliónov eur naviac. V tejto výške je to teda naposledy, pretože už v ďalšom roku vyplatíme 13. dôchodok vo výške priemerného starobného dôchodku za predchádzajúci rok, teda až 606 eur. 13. dôchodok vo výške svojich priemerných dôchodkov dostanú aj vdovci, vdovy, invalidi, siroty a poberatelia predčasného dôchodku,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní vlády.

Vzhľadom na potrebu zabezpečenia primeranej doby pre Sociálnu poisťovňu na vyplatenie 13. dôchodku v decembri 2023, predmetný návrh zákona musí prejsť rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní.

Celé vyjadrenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša po rokovaní vlády nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=pwc20qkVdRc

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk