Hlavné menu

13.04.2023

Európskou zárukou pre deti zlepšujeme podmienky na život deťom ohrozených chudobou

S cieľom zlepšovať životné podmienky všetkým deťom, ktoré sa nie svojou vinou ocitli v neľahkých životných situáciách, prijala vláda Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v Slovenskej republike s výhľadom do roku 2030. Materiál v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje predovšetkým na zložitú sociálno-ekonomickú situáciu, ktorá priamo vplýva na kvalitu života detí ohrozených chudobou. Cieľom Európskej záruky pre deti je nájsť riešenie na problematiku ochrany práv detí v oblasti vzdelávania, chýbajúcej zdravotnej starostlivosti, ako aj v nevyhovujúcich podmienkach, v akých deti vyrastajú.
 

Problematika ochrany detí je prioritne v kompetencii rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny od roku 2014. Dokument Európska záruka pre deti reaguje na chudobu detí, jej príčiny a dôsledky. Najmä pandémia v posledných rokoch a tiež náročná sociálno-ekonomická situácia v súčasnosti priamo vplývajú na kvalitu života detí. Pre najviac ohrozené skupiny, ktoré boli pred pandémiou na hranici chudoby to môže znamenať prepadnutie sa do kruhu chudoby, z ktorého je veľmi náročné nájsť východisko.

Jedným z dôležitých opatrení je vzdelanie. Slovensko minulý rok predstavilo plán na podporu dostupnosti a vzdelávania a odstraňovanie príčin jeho predčasného ukončenia. V praxi sa to prejaví napríklad zabezpečením obojsmernej dopravy do škôl a vytvorením podporných tímov, ktoré budú pomáhať dotknutým deťom k rozvoju gramotnosti doučovaním, asistenciou v škole, či rôznymi voľnočasovými či dobrovoľníckymi aktivitami.

Národný akčný plán Európskej záruky pre deti tiež reaguje na dôležitosť zlepšenia prístupu k zdravotnej starostlivosti. Prioritou je dosiahnuť, aby zdravotníci a pediatri pôsobili priamo v komunitách.

Nie menej dôležitou témou je chudoba a zlé podmienky, v akých deti vyrastajú. Negatívny trend naznačuje zhoršujúca sa kvalita bývania práve u detí do 18 rokov, ktoré pochádzajú z pomerov na hranici chudoby. Programami, ako napríklad housing first, re-housing alebo svojpomocná rekonštrukcia obydlí s využitím mikropôžičiek, sa Slovensko snaží podporovať zlepšenie podmienok na život. Rezort práce zabezpečuje aj bezplatné poradenské služby v oblasti bývania, financií, zamestnania či poradensko-psychologické služby.

Práve spomínané opatrenia majú pomôcť eliminovať riziko, aby sa problém chudoby a znevýhodnenia prenášal z generácie na generáciu a neohrozoval budúcnosť detí.

Viac informácií: Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa a Európska záruka pre deti (europa.eu)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk